Даскалетина от Ресенско

Завършил духовната семинария в Киев, учител в Солунската гимназия, пръв председател на Македонския комитет.

Научете повече от новата ни статия за Трайко Китанчев.

Приятно четене !