Погановският манастир (Поганово)

Време за четене: 2 минути

Светата почит за българските владетели

Погановският манастир е често предлагана туристическа дестинация. Разположен е близо до границата, манастирът е средновен, а за да се достигне до него трябва да се премине през красив пролом. Природа, история и българска следа – три причини да се отправя на пътешествие до Погановския манастир.

Според легендата за Погановския манастир той е построен през XIV век от владетеля на Велбъждкото деспотство – Константин Деян. Първото му обстойно проучване извършва Константин Иречек през 1883 година. След множество разговори с местни жители, той открива в него поменик на българските царе, написан върху дървена дъсчица, дълга едва половин метър и широка една педя. Тази дъсчица е разделена на две колони – в лявата са изброени българските царе, а в дясната – йеромонасите в манастира. Сред имената, които личат в ръкописа, са тези на владетелите Борил, Симеон, Петър, Роман, Самуил, Асен, Петър и други. Според Иречек този поменик е преписан от същия източник, от който е произлязъл и Боянският поменик от едноименната църква. Известно е, че имената от него са четени по време на литургия през празници. Макар подредбата им да не следва пряко хронологичния ред, това, което със сигурност знаем, е, че изписаните имена са само на български владетели – още едно доказателство, че този поменик е преписан от български оригинал, но също така и че четящите и слушащите го по време на литургиите са били основно българи.

Интересна е съдбата на Погановския поменик. От страх да не бъде откраднат от сръбските агенти, както се случва с едно евангелие, в навечерието на Сръбско-българската война той е занесен от предстоятеля на манастира в София.

Част от манастира е и считаната за една от най-хубавите български икони от края на XV век, известна като „Двустранната икона от Поганово“. До избухването на Втората световна война тя се намира в храма. От едната ù страна е изобразена Св. Богородица Катафиги със Св. Йоан Богослов, а от другата – Христовото чудо в Латом. Според легендата тази икона е дарена на манастира от дъщерята на Константин Деян. Днес ценната вещ, както и Погановският поменик, се намират в София и могат да бъдат видени в криптата на катедралния храм „Св. Александър Невски“.

Къде се намира

Продължете 10 километра след Димитровград по стария път за Ниш и завийте наляво, подминете Суково и ще навлезете в красиво дефиле по поречието на река Ерма. След още толкова километра ще стигнете и разположения в гориста котловина сред величествени скали Погановски манастир.

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.