Книги

Време за четене: 6 минути

Достигането ми до всяка една българска следа беше плод или на дълги проучвания, или на чиста случайност, както например откриването на Витошката морена с ликовете на Левски и Раковски в Белград. За всяко една от тези следи, обаче, гледах да се сдобия с литература, която да ми даде малко повече информация за нея. Можете да разгледате основните книги, които съм използвал, като бих искал да отбележа, че не малка част от тях е създадена от съответната българска диаспора.

Българи в Словакия – Етнокултурни характеристики и взаимодействия

Академично издателство „Марин Дринов“ 2005г.
Автор: екип от БАН

През ХХ век в Средна Европа – (Чехия, Словакия, Австрия, Унгария) се оформят български общности в две основни направления – градинари и студенти. Настоящата книга е теренно изследване, което представя резултатите от едномесечната експедиция на екип от БАН в 33 словашки селища с българско присъствие с цел представяне на българската идентичност и нейното изразяване, както и процесите й на приспособяване и взаимодействие.

Бесарабските българи в постсъветското пространство. Култура, политика и идентичност

ИК „Логис“ 2012
Автор: екип от БАН

Българите в Украйна и Молдова са смятани за най-старата и голяма българска диаспора. В сборника се разглежда статуса им и начина на живот след разпадането на СССР, като се разглеждат съпътстващите ги политически, социални и културни процеси. Книгата е базирана на теренни проучвания, проведени в периода 2009-2011 година.

Босилеградско краище. Селища, църкви и манастири

Автор и издател: д-р Николай Илиев , 2016

Родът на доктор Николай Илиев проихожда от Трънския край. В свое краеведско изследване той представя основните населени места от Босилеградското краище – край с български облик по време на Турското робство, в пределите на Българската държава до Ньойския мирен договор, по силата, на който Западните покрайнини са предадени на Кралството на сърби, хървати и словенци.

Культурний простiр бессарабських болгар

Издателство: „ IРБIS” 2018
Aвтор: колектив от Измаилският държавен хуманитарен университет.

Пред Университета в Измаил посетителите са посрещани от паметник на Христо Ботев,а в самата сграда има и няколко български кабинета. Сборникът е поредното доказателство за активността на българската общност в този украински град. В книгата на фокус са културните и просветните постижения на бесарабските българи.

Геноцидът над българите през ХХ век

Издателство: Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия, 2005 г.
Автор: Стоян Райчевски

„Геноцидът над българите през ХХ век“ е малка книга, в която в сбит вариант може да се запознаем със съдбата на българите останали извън пределите на страната ни след войните за национално обединение. В нея може да се научи повече за Илинденко-Преображенското въстание, на българите в Македония и Одринско, в Добруджа, Бесарабия и Западните покрайнини.

Банатските българи – преди и сега

Издателство: Държавна агенция за българите в чужбина, 2019
Авторски колектив

На 26 януари 2018 в София се проведе научна конференция „Банатските българи – преди и сега“. Участие в нея взеха редица изследователски екипи от България и Румъния. В сборника са представени част от докладите, изнесени по време на конференцията. Може да се научи повече за традиционната и съвременната култура на банатските българи, както и се представя историята на тяхното заселване в областта Банат.

Сърбия и сръбско-българските отношения. 1804-2010

Издателство: Парадигма, 2014
Автор: Кръстьо Манчев

Може би най-обширният научен труд, разглеждащ взаимоотношенията между българи и сърби. Представени са политическото развитие и националната политика на двете държави. Съдбата на Западните покрайнини, процесите между България и Югославия, както и след разпадането на Югославия.

Българите гагаузи

Издателство: ТАНГРА ТанНакРА, 2014
Автор: Иван Градешлиев

Българите гагаузи наброяват близо 300 000 души, като в по-голямата си част те живеят извън съвременните граници на България. Книгата представява най-пълният съвременен научен труд, представящ произхода и развитието на тази общност.

Нашенци в Косово и Албания

Автор и издател: Таня Мангалакова, 2008 г.

Книгата събира резултатите от теренните проучвания на Таня Мангалакова в една малко непозната за широката публика област, разположена между Албания, Македония и Косовов – Гора и населяващите я „нашенци“.

Българските общности в Средна Европа

Издателство: Парадигма, 2017
Автор: Владимир Пенчев

Книгата е плод на над тридесетгодишния изследователски труд на Владимир Пенчев. Представние са възникването и развитието на българските общности в Чехия, Словакия и Австрия. Особено внимание е отделено и на по-голямата тема – за научните изследвания на българските общности в чужбина и за дефинирането на етническата общност.

Непознатата Гора

Издателство: „Род“ , 2012 год.
Автор: Веселка Тончева

Веселка Тончева е може би най-известният изследвател на „нашенците“ или гораните. Книгата има две основни предимства – плод е на дългогодишни теренни проучвания и акцентира върху гораните в Албания, които до този момент са значително по-слабо изследвани.

Българската светиня на Златния рог

Издателство: Фондация „Български православен храм Св. Стефан в Цариград“, 2010
Автор: Христо Темелски

Желязната църква в Истанбул е най-значимият обект, създаден от българите в Истанбул. Книгата е посветена на 100-годишнината от построяването й. Христо Темелски обрисува българите в Истанбул, както и дава изключително подробна информация за целия процес покрай построяването й и съпътстващите го културно-етнографски процеси.

Войници на милосърдието

Издателство: „Вион“, 2011
Автор: Диана Гласнова

В края на Втората световната война България се включва на страната на Съюзниците. Диана Гласнова дава един изключително любопитен поглед към този период, като представя отношението на българската армия към хърватските войници и цивилното население.

Бесарабските българи през втората половина на ХХ век

Издателство: ТАНГРА ТанНакРА, 2013 г.
Автор: Илонка Петрова

Илонка Петрова е изпратена от Министерстовото на образованието и н науката да преподава в Болградската гимназия. Наред с просветителската си дейност тя се заема със задачата да събере спомените на местните хора за начина на живот, обичаите и вярванията в близкото минало. Фокус в книгата е семейният живот на бесарабския българин през последните десетилетия на ХХ век.

Букурещ отблизо. По пътеките на българските възрожденци…и не само

Издателство: Изток-Запад, 2016 г.
Автори: Лулу Керчова – Пъцан и Лука Велчов – Деде

Едва ли има хора, които познават българските следи в Букурещ от Лулу Керчова и Лука Велчов. Доайените на българската общност в румънската столица ни предлагат една историческа разходка по българските места от Възраждането до наши дни.

Преселени на българи в Бесарабия. 1765-1878 г.

Издателство: Матадор 74
Автор: Георги Казанджиев

Кога е началото на българското преселение в Бесарабия? Какво се случва с българите там по време на Руско-турската вокйна (1828-1930г.) и по време на Кримската война (1853-1856г.)? Какво характеризира преселванията през 1860-1961? Отговор на тези въпроси дава Георги Казанджиев в своето изследване на зараждането на българските корени в Бесарабия.

Юбилеен сборник (към 160-годишнината от основаването на Болградската гимназия)

Издателство: Болградска гимназия „ Г. С. Раковски“ , 2018 г.
Автори: сборник

В продължение на четири години учениците от Болградската гимназия събират и подготвят статии, посветени на известни личности или събития, които имат оношение към съдбата и историята на най-голямото българско училище извън пределите на България.

Родовата памет на банатските българи

Издателство: Дружество на банатските българи в България, 2009 г.
Автор: сборник

Историята на банатските българи представена през родовите истории на 12 фамилии.

Родовата памет на банатските българи. Втора част

Издателство: Дружество на банатските българи в България, 2010 г.
Автор: сборник
Историята на банатските българи представена през родовите истории на 10 фамилии.

Родовата памет на банатските българи. Трета част

Издателство: Дружество на банатските българи в България, 2012 г.
Автор: сборник

Историята на банатските българи представена през родовите истории на 8 фамилии.

Бесарабски гердан. Алманах 2018

Издателство: Фондация „Български дух“, 2018
Автор: сборник

Алманах от близо сто творби на бесарабски българи на възраст от 7 до 73 години.

Стара планина

Издателство: редакция на вестник „Роден край“ , 2008 г.
Автор: Петър Бурлак – Вълканов

Сборник от стихотворения на най-известния поет от бесарабските българи – Петър Бурлак

Корени

Издателство: Астропринт, 2017 г.
Автор: Петър Бурлак – Вълканов

Стихосбирка, посветена на основните събития и празници в живота на бесарабските българи.

Емануил Попдимитров – Избрани произведения

Издателство: Български писател, 1954
Автор: Емануил Попдимитров

Сборник от творби на най-известния поет и общественик от Босилградско – Емануил Попдимитров.

Българите в Галац през Възраждането

Издателство: Проф. Марин Дринов, 2007 г.
Автор: Николай Жечев

Българската емигрантска общност в Галац се заражда по време на Възраждането. Николай Жечев представя нейната история, основни личности и постиженията им.

Атон. Свещената земя

Издателство: Ракурси, 2014 г.
Автор: Хаджи Славчо Кисьов

Най-пълното издание на български език посветено на Света гора и в частност на Зографския манастир.

България – с доблест обичана и болка себеотричана

Издателство: Васил Априлов, 2014 г.
Автор: Стефан Къртунов

Монография, изследваща следите и фактите от националното минало извън България, създадена в резултат на теренните проучвания на автора.

Царибродските българи

Издателство: Захарий Стоянов, 2008 г.
Автор: Стоян Райчевски

Историческата съдба, културноисторическото наследство и богатата народна култура на царибродските българи от епохата на Възраждането до наши дни.

Спомени

Издателство: Editura Gutenberg Univers, 2012
Автор: Яни Наков

Стихосбирка на банатския поет от Стар Бешенов – Яни Наков

Българските паметници в Истанбул

Издателство: Български светини, 2009 г.
Автор: Христо Ст. Христов

Книга, проследяваща живота на цариградските българи и основните обекти, създадени от тях – Желязната църква, Домът на Българската екзархия, църквата „Свети Димитър“.

Изявени дейци за защита на правата и свободите на българите в Западните покрайнини

Издателство: Николай Илиев, 2016 г.
Автор: Д-р Николай Илиев

Борбата за правата на българите в Западните покрайнини продължава и до наши дни. Николай Илиев представя основните имени, защитавайки правото да се наричаш българин по тези места.

Село Извор. Културно-просветно и духовно средище на българщината в Босилеградско краище

Издателство: Николай Илиев, 2016 г.
Автор: Д-р Николай Илиев

Историята на едно почти изоставено вече българско селце в Босилеград.

Местните имена в Босилеградско

Издателство: Астарта, 2013 г.
Автор: Гергана Кацарова – Папа

Първият и единствен към този момент опит за топономично изследване на Босилеградска област и на населените места, които я съставляват.

50 места от българската история отвъд България

Издателство: Българска история, 2017 г.
Автори: Теодор Борисов и Светослав Марков

50 обекта, свърани с българската история в над 15 страни – историята и основните личности зад тях, любопитни факти и начинът за достигане до всеки един от обектите.

Среща с Бесарабия

Издателство: Българска история, 2019
Автор: Елисавета Белобрадова

Едно пътешествие из Бесарабия, запознаващо ни със съвременните бесарабски българи, техните обичаи и начин на живот.

Речи и подвизи на доброволката Донка Войвода

Издателство: Армейски военно-издателски фонд, 1928
Автор: авторски колектив

Разказ за делото на българката Донка Ушлянова, взела участие като доброволец в три войни.

Банатски българин – европейски герой

Издателство: самоиздателство, Букурещ 2018
Автор: Лучия Керчова-Пъцан, Лука Велчов-Деде, Иван Ранков

Стефан Дуньов – един банатски българин станал герой на четири държави (България, Румъния, Унгария и Италия).