Връзки

Време за четене: < 1 минути

Можете да разгледате дейността или да се свържете с основните организиции и инситуции, подпомагащи разпространението на българската култура отвъд границите ни.

Българска история – сдружение, съхраняващо и популяризиращо родното минало чрез активната си издателска и продуцентска дейност

Българска памет – фондация, подпомагаща образованието на младите, с фокус върху общностите в Сърбия, Северна Македония, Албания, Молдова и Украйна

Покана за пътуване – предаване за пътешественици по програма „Христо Ботев“ на БНР. В него можете да чуете и рубриката ни с Теодор Борисов – „50 важни за българите места извън страната.

Фалмис – Дружество на банатските българи в България

Глас Прес – новини за българите от Босилеград, Северна Македония, Молдова, Украйна, Унгария

Конструиране на националното културно наследство в чужбина – трансгранични поклоннически и възпоменателни практики

Генерално консултство на Република България в Ниш, Сърбия

Български културен институт в Берлин, Германия

Българско републиканско самоуправление – Будапеща, Унгария

Родолюбец – Култруно-просветно дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи

Българско неделно училище „Св.св. Кирил и Методий“ – Барселона, Испания

Български културен институт – Братислава, Словакия

Библиотека „Христо Ботев“ – Кишинев, Молдова

Научно дружество на българистите в Република Молдова

Културно-информационен център на българското национално малцинство – Босилеград, Сърбия

Център на бесарабските българи в България

Български младежки клуб „Актив“ – Одеса, Украйна

Конгрес на българите в Украйна