Monthly Archives: март 2021

Езиковедът от Щип

Един от най-изтъкнатите български езиковеди и пламенен защитник на съдбата на бежанците от Тракия и Македония. Научете повече от новата ни статия за Любомир Милетич. Приятно четене !

Вижте Повече »

Даскалетина от Ресенско

Завършил духовната семинария в Киев, учител в Солунската гимназия, пръв председател на Македонския комитет. Научете повече от новата ни статия за Трайко Китанчев. Приятно четене !

Вижте Повече »

Будителят от Банат

Кой е човекът, превел редица учебници и книги и един от основоположниците на книжовността на банатските българи? Научете повече от новата ни статия за Леополд Косилков. Приятно четене !

Вижте Повече »

Честит 3 март!

Честит 3 март! Пазете и бъдете горди с българското! Научете за Санстефанския мирен договор и как да достигнете до мястото на подписването му в новата ни статия. Приятно четене !

Вижте Повече »