Събития

Ресенският „строител“

Кой е човекът, участвал при съставянето на две примирия – след края на Балканската и на Първата световна война? Научете повече от новата ни статия за Симеон Радев, авторът на „Строители на съвременна България. Приятно четене !

Вижте Повече »

Езиковедът от Щип

Един от най-изтъкнатите български езиковеди и пламенен защитник на съдбата на бежанците от Тракия и Македония. Научете повече от новата ни статия за Любомир Милетич. Приятно четене !

Вижте Повече »

Даскалетина от Ресенско

Завършил духовната семинария в Киев, учител в Солунската гимназия, пръв председател на Македонския комитет. Научете повече от новата ни статия за Трайко Китанчев. Приятно четене !

Вижте Повече »

Будителят от Банат

Кой е човекът, превел редица учебници и книги и един от основоположниците на книжовността на банатските българи? Научете повече от новата ни статия за Леополд Косилков. Приятно четене !

Вижте Повече »

Честит 3 март!

Честит 3 март! Пазете и бъдете горди с българското! Научете за Санстефанския мирен договор и как да достигнете до мястото на подписването му в новата ни статия. Приятно четене !

Вижте Повече »

Революционерът от Буджак

Николаев, Бердянск, русенския затвор…Koй е човекът, който винаги ще успява да се завърне и продължи към своята голяма цел – освобождението на България? Научете повече в новата ни статия за Михаил Греков. Приятно четене !

Вижте Повече »

Виенската „Саломе“

Провокативна, но изключително талантлива, коя е жената прославила България по оперните сцени и получила признание лично от Рихард Щраус? Научете повече от новата ни статия за Люба Велич. Приятно четене !

Вижте Повече »